HÀM LƯỢNG THÉP TRONG MÓNG, CỘT, DẦM, SÀN LÀ BAO NHIÊU

HÀM LƯỢNG THÉP TRONG MÓNG, CỘT, DẦM, SÀN LÀ BAO NHIÊU

Ngày đăng: 09/10/2021 07:04 AM

  Móng đơn: 100kg/m3 BT

  Móng băng: 120kg/m3 BT

  Móng cọc: 140kg/m3 BT

  Cột: 200kg/m3 BT

  Dầm: 180kg/m3 BT

  Sàn: 120kg/m3 BT

  Lanh tô: 140kg/m3 BT

  Cầu thang: 160kg/m3 BT

  Thực ra thì hàm lượng rất tương đối, dùng trong trường hợp chưa có thống kê. Chứ chỉ cần tăng đường kính thép từ d16 lên d18 thì khối lượng đã tăng rồi, hàm lượng đâu còn đúng nữa.

  Nhưng trong khi tính nhanh thì sử dụng cũng khá tiện.

  Vui lòng nhập họ và tên
  Vui lòng nhập địa chỉ email
  Vui lòng nhập số điện thoại
  Vui lòng nhập nội dung
  Zalo
  Hotline
  ./templates/news/news_detail_tpl.php